Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z knih N. D. Walsche

8. 9. 2010


Svět změníš teprve tehdy, až změníš sám sebe.

Proces vnitřní změny ovlivňuje svět kolem tebe.
To, čím jsi a jak tím jsi, ovlivňuje svět mnohem víc, než si myslíš. Ale uvědom si, že nemůžeš dosáhnout vnitřního klidu, dokud tě rozčiluje, že nejsi schopen dosáhnout vnějšího klidu.

Proto nespojuj osobní transformaci s výsledky planetární transformace, nebo ničeho nedosáhneš.

Neraď druhým, jak by měli žít a jak by se měli cítit; říkej jim, co prožíváš a jak se cítíš ty. Pokud má někdo zájem, můžeš ho poučit, ale nikdy mu neříkej, že znáš jeho odpovědi, neboť každý člověk má svou vlastní odpověď.

A neočekávej, že tvá rozhodnutí o tom, čím jsi a čím se chceš stát, budou mít vliv na druhé. Nevyžaduj žádné výsledky.

Proč? Tomu nerozumím. Copak nám výsledky našeho úsilí nepřinášejí uspokojení, které nám umožňuje pokračovat v tom, co děláme?

Jestliže ti uspokojení přinášejí výsledky tvého snažení, pak ti nedostatek výsledků přinese jen zklamání, které ti znemožní pokračovat v tom, co děláš.

Tak co mám dělat?

Musíš si ujasnit, proč jsi tím, čím jsi, a proč děláš to, co děláš. Musíš se snažit realizovat své já na vyšší úrovni. Musíš si uvědomovat a prožívat to, čím opravdu jsi. Tomu se říká evoluce.

To je cílem lidstva. A v tom spočívá veškerá radost. Neboť člověk má radost, když se stává větším, než je, a když si to uvědomuje. Tímto způsobem se vyvíjejí všechny živočišné druhy na vaší planetě.

Neměň své názory jen proto, že si přeješ, aby druzí změnili své. Dělej to proto, že nové názory jsou přesnějším vyjádřením toho, čím jsi.

A zatímco se měníš, nebuď překvapen tím, že se mění i ostatní lidé a že se mění svět kolem tebe.

Neboť
tvá vnitřní změna působí jako katalyzátor, který urychluje změnu u druhých.

Nikdo se nemění jen proto, že mu někdo řekne, aby se změnil. Lidé sice mohou dočasně změnit své chování, protože jim to přikázali ti, kteří nad nimi mají moc, ale to není skutečná změna. Jejich vnitřní pravda zůstává stejná. Jakmile vnější moc poleví, jejich chování se vrátí do starých kolejí - neboť je opět motivováno jejich vnitřní pravdou.

To vědí všichni rodiče.

To zjistí každý tyran, který se snaží ovládnout nějakou zemi. Změna je svobodný akt, nikoli akt z poslušnosti. Evoluce je tvůrčí, poslušnost nikoli.

Proto se nesnažte měnit svět.
Snažte se BÝT změnou, kterou chcete VIDĚT ve světě.

Neřekl to Gándhí?

Řekl. A dokazoval to svým jednáním.

Nejdřív dosáhl žádoucího stavu bytí. Toho dosáhl ve svém nitru. Teprve pak se jeho vnější "činnost" stala "činností", která změnila svět.

Jeho stav bytí nebyl výsledkem jeho činnosti.

Jeho činnost byla projevem stavu bytí, jehož dosáhl.(Ukázka je z knihy Nová proroctví - Rozhovor s Bohem)

Naslouchej.

 

Slovům písně, kterou vzápětí uslyšíš. Poselství knihy, kterou budeš číst. Pointě filmového příběhu, který příště uvidíš. Náhodné promluvě člověka, kterého právě potkáš. Propříště naslouchej šumění řeky, hukotu moře, hlasu vánku, který tě ovívá - to vše je Mým záměrem; všechny tyto cesty vedou ke Mně. Popovídáme si, pokud budeš naslouchat. Pozveš-li Mně, přijdu. Ukážu ti, že jsem do věků existující a všudypřítomný.

 

Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota naslouchat.

 

(Hovory s Bohem 1 N. D. Walsch)

 

 

... tato změna od vás bude vyžadovat velkou moudrost, velkou odvahu a velkou vytrvalost. Neboť strach vám bude našeptávat, že tyto myšlenky jsou mylné. Strach bude tyto vznešené myšlenky nahlodávat a vy si začnete myslit, že jsou prázdné ...
Nikdy však nevytvoříte společnost, po jaké jste vždycky toužili, dokud nepoznáte nejvyšší pravdu: Co děláte druhým, děláte sobě; co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe; utrpení druhých je utrpením vaším; radost druhých je radostí vaší. Když se toho všeho vzdáte, vzdáte se části svého já.
Je čas začít nový život. Musíte si uvědomit, čím skutečně jste, abyste se opět stali viditelnými. Neboť jste-li viditelní a je-li viditelný i váš opravdový vztah k Bohu, pak jsme neoddělitelní.

 

a nic nás už nikdy neoddělí.

 

(Hovory s Bohem 2 N. D. Walsch)

 

 

Vždycky jsi součástí Boha, neboť od něho nejsi nikdy oddělený.

 

Toto je základní pravda tvé existence. Jsme jeden celek. Takže teď znáš celou pravdu.

 

Tato pravda je potravou pro tvou hladovou duši. Najez se jí. Svět žízní po této radosti. Napij se jí. Udělej to na mou počest.

 

Neboť pravda je tělo a radost je krev. Tělo a krev Boha, který je láska.

 

Pravda.
Radost.
Láska.

 

Jedno vede k druhému a nezáleží na pořadí. Všechno vede ke mně. Já jsem všechno.

 

Končím tento rozhovor tak, jak jsem jej začal. Dal jsem ti pravdu. Dal jsem ti radost. Dal jsem ti lásku. Dal jsem ti odpovědi na největší tajemství života. Zbývá jen jediná otázka. Touto otázku náš rozhovor začal.

 

Otázka není, kde komu mluvím, otázka je, kdo mě poslouchá?

 

(Hovory s Bohem 3 N. D. Walsch)

 

 

Chcete-li změnit destruktivní směr, jímž se ubírá svět, můžete udělat pět věcí:

 

1. Můžete přiznat, že některé staré představy o Bohu a Životě přestaly být prospěšné.

 

2. Můžete přiznat, že o Bohu a Životě nevíte všechno a že toto poznání může všechno změnit.

 

3. Můžete připustit, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

 

4. Můžete začít zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do svého názorového systému, pokud budou v souladu s Vaší vnitřní pravdou.

 

5. Můžete začít žít takovým životem, který bude vyjádřením Vašich nejkrásnějších představ, místo aby byl jejich popřením.

 

Nová proroctví N. D. Walsch

 

Všechny velké pravdy se napřed zdají být rouháním. Lidstvo si brzy vytvoří nový druh duchovnosti. Když lidstvo tuto Novou duchovnost přijme, každá lidská činnost bude transformována. Výchova a vzdělávání budou zaměřeny především na tvořivost; podnikání na hojnost a její dostupnost a dosažitelnost; v politice bude hlavní pozornost věnována jednotě; náboženství se bude soustřeďovat na respektování rozdílů a ve vztazích bude nejdůležitější osobní růst.

 

(Bůh, na kterého čekáme N. D. Walsch)

 

 

Víte, že důležitá je pravda a otevřenost, nikoli postranní úmysly a intriky.

 

Víte, že nic nezískáte tím, když něco získáte na úkor druhých.

 

Hovory s Bohem pro mladé N. D. Walsch

 

O životě jsem se dozvěděl, že když žijeme komplexně, žijeme i svatě. Dvacet pět let jsem hledal cesty, jak žít svůj život jako plnohodnotný a komplexní člověk. První věc, kterou jsem pochopil, byla, že mám-li žít integrovaným životem, musím se daleko více integrovat do svého prostředí. To jest stát se jedno a totéž, spojit se, a pak se svým okolím zacházet tak, jako by to byla část mé osobnosti, tedy nikoliv něco vnějšího, od čeho bych se měl oddělit.
Holistický život znamená uvědomit si, že jsem částí celého systému, celé myšlenky, celé reality a že cokoli řeknu, co si pomyslím a co udělám, tuto realitu ovlivní a do jisté míry i vytváří.

 

(Kniha o plném a správném životě N. D. Walsch)

 

 

Většina z nás nechápe, co je skutečné bohatství. Obvykle si pleteme bohatství s penězi. Nicméně když vezmeme v úvahu všechno, čeho máme dostatek, a když se rozhodneme nezjištně to sdílet s ostatními, brzy zjistíme, že získáme právě to, co jsme dříve považovali za bohatství - tedy peníze.
Tuto skutečnost však mnozí z nás nechtějí připustit. Neboť když přemýšlíme o pěnězích, domníváme se, že je to energie, která je mimo realitu Boha. Ve vesmíru však neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha. Jakmile si uvědomíme, že i peníze jsou součástí Boha, náš postoj k penězům se změní. Začneme se na ně dívat jako na rozšíření slávy Boží, nikoli jako na kořen všeho zla. A to vede k překvapivým výsledkům.

 

(Bohatství spokojeného života N. D. Walsch)

 

 

Všichni máme vztahy. Máme vztah ke všemu a ke všem, stále. Máme vztah k sobě, k rodině, k okolí, k práci, jeden k druhému. Vše, co o sobě víme chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy.
z tohoto důvodu jsou vztahy - všechny vztahy posvátné. a někde v nejskrytějších hlubinách svých srdcí a duší to víme. Proto tolik po vztazích toužíme - po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly. To je také, bezpochyby, důvod, proč s nimi máme takové problémy. Opravdu nic nezpůsobilo lidstvu více problémů, nepřineslo více bolesti, nevyvolalo více utrpení či dokonce nemělo za následek více neštěstí než to, co nám mělo přinášet největší radost - naše vzájemné vztahy.
Oč tady tedy jde? o čem to tady mluvíme? Myslím, že to vím. Ne že bych byl nějaký génius, ale jsme dobrý posluchač. Velmi dlouho jsem se jenom ptal. Není nutné, aby jste se mnou sdíleli víru ve zdroj odpovědí jenom proto, abyste z nich mohli z těchto odpovědí mít prospěch. Postačí, abyste dokázali připustit, že - pokud jde o vztahy - může existovat něco, čemu většina z vás nedokáže porozumět, pokud to ale dokážeme, můžeme změnit všechno. a což vám nakonec umožní prožívat vztahy jenž jsou zdrojem radosti.

 

(O lidských vztazích N. D. Walsch)

 

 

Život - to je Bůh... to znamená Ty - se budeš pořád měnit. Je to tvá přirozenost. Je to přirozeností všeho. To je důvod, proč nyní nemůžeš začít s přeměnou sebe sama. Ty se už měníš. Ode dne, kdy ses narodil (a ještě předtím), jsi nic jiného nedělal.
a proto ti tato kniha nemůže ukázat, jak máš přetvořit sebe sama, ale spíše ti má otevřít oči, aby sis uvědomil, že ty sám už vlastně děláš to, co sis myslel, že ti tato kniha může ukázat, jak to máš dělat.
Ty už víš, jak "přetvořit sebe sama". Ve skutečnosti ty nevíš, jak to nedělat. Neboť ve své přirozenosti jsi tím, kdo tvoří a přetváří.
Dokud si to neuvědomíš, bude pro tebe nemožné vytvořit si vědomě to, co sis zvolil. Neboť nemůžeš prožívat to, co si neuvědomuješ, že tím jsi. a nemůžeš dělat to, co si nemyslíš, že bys mohl udělat.

 

(Tak se změň N. D. Walsch)